Arti Kata

KUTAI

 • Buah Bolok : Jenis buah hutan yang buahnya berada dibandir dan pohon bagian bawah sangat digemari oleh Pelanduk, Kijang dan Rusa.
 • Busu Embok : Om dan Tante
 • Digangan : Disayur
 • Etam : Kita
 • Jabok : Buruk, jabuk
 • Jukut : Ikan
 • Kerangahkan : Banggakan
 • Keroan kanak : Sekumpulan anak-anak
 • Mabok : Mabuk
 • Spupu deng sanak : Sepupu dan saudara
 • Yok deng sanak : Ayo saudara-saudara semua
 • Bada le : Dimiliki orang/kekasih
 • Belelelele : meleleh yang tersebar disana sini
 • Berempu : Dimiliki orang/kekasih
 • Bungah : Senang sekali
 • Dipolahnya : Diolahnya
 • Gerecek : Cantik
 • Habang : Merah
 • Kepai : Capek, letih
 • Kode : Kera
 • Mendi, ndik : Tidak
 • Mengalainya : Mengambil
 • Nyawa : Diri sendiri
 • Poleknya : Seperti itu
 • Sapakah : Siapakah
 • Koros : Kurus
 • Melengong : Termenung
 • Amun : Lamun
 • Batuah : Bertuah
 • Bepeco : Ramai orang kekeliaran dengan berbondong-bondong
 • Gebak : Air pasang
 • Hulu : Dari pedalaman
 •  Lihat hak sendiri : Secara halus untuk penegasan
 • Maseh : Masih
 • Mini : Sekarang ini
 • Tam : Singkatan Etam (kita)
 • Tegaknya : Seperti
 • Tempo tu : Waktu dahulu
 • Wayah ini : Sekarang ini
 • Ma-ambun pupur : Berbedak putih

BERAU

 • Bakulirsar : Menggelepar
 • Baulli : Mendapat
 • Basungsung : Merawan terus
 • Basurung : Mudik
 • Cadandak : Tidak mau
 • Cada takira : Tidak terkira
 • Imbut : Angin rebut
 • Jam manka jaman : Masa ke masa
 • Kalli : Ikan keli
 • Kissa rini : Ceritera zaman dahulu
 • Kunun : Konon
 • Lamin : Rumah
 • Lamin Talungsur : Nama kampong
 • Mangail : Memancing
 • Mangalimbuar : Meloncat-loncat
 • Paulliannya : Perolehannya
 • Susuran : Cerita
 • Talungsur : Longsor
 • Yattu : itulah
 • Ampanya : Hampa, kosong, tidak berisi padi
 • Apala : Apakah
 • Badinding : Berdinding
 • Bais sipadi : Berisi padi
 • Baissi : Berisi
 • Bancii : Benci
 • Basindir : Berbalas pantun, tingkilan
 • Bassai : Dayung
 • Cada : Tidak ada
 • Cada panyuma : Tidak ada jujuran
 • Cuba-cuba : Coba-coba
 • Dangngan : Dengan, kawan
 • Jadi dampanya : Jadi senang, suka
 • Kawala : Kuala, muara
 • Lamun : Kalau
 • Luang : Lobang
 • Mamilla-milla : Memisah-misah
 • Manggila-gila : mengguna-guna (pelet)
 • Padi banci : Jenis padi
 • Saitir : Setangkai
 • Sajajjak : Serupa
 • Saluang : Selubang
 • Sauang : Nilai uang zaman dahulu
 • Suppan : Malu
 • Tantang : Datang
 • Tarrus : Terus
 • Urang : Orang
 • Arraitu : Dahulu kala
 • Basaing sipanampungan : Nama kampung
 • Batu Sabigi ditangnga : Sebuah batu ditengah
 • Disanggu : Disebut
 • Itam-itam : Hitam-hitam
 • Karrap : Sering, selalu
 • Manyumpa diri : Menyumpah diri
 • Partalian : Tanda
 • Susuran : Ceritera
 • Bakunukunu : Berusaha
 • Batta : Lama
 • Dangkita : Kamu sekalian (anda)
 • Jau : Jauh
 • Jarra kan : Jera menjadi
 • Kalamman : Karau-karauan (penglihatan)
 • Kapunan : Kepuhunan
 • Mucapa : Menganggap enteng, meremehkan
 • Mukira : Kira-kira
 • Palajaran : Pelajaran, pengalaman
 • Simpan : Batas
 • Surung : Laju, ayo (ajakan)
 • Talla : Sudah
 • Babassai : Berperahu
 • Bassar niat : Besar niat, harapan
 • Dangngan : Teman
 • Kilimpapat : Kunang-kunang
 • Kirap-kirap : Kelap-kelip
 • Kassai : Nama kampung
  Lakatakirap : Berkelap-kelip
 • Mulang : Pulang
 • Sikulimpapat : Kunang-kunang
 • Andai mata : Dari mata
 • Baccarrai : Berpisah
 • Busak : Bunga
 • Dapai : Dapat
 • Indung-indung : Sayang-sayang
 • Jampai Ia sambat : Besok pagi
 • Manyayur sarai : Menyayur serai
 • Marabbus tungkul : Merebus jantung pisang (tungkul)
 • Sambat : Pagi
 • Takarang lawas : Lama dirangkai (bunga)
 • Tungkul : Jantung pisang
 • Amma : Ayah
 • Annik : Sedikit
 • Babaya : Bersama-sama
 • Banuanta : Kampung/kota kita
 • Dapay : Dapat
 • Dipadakan : Diberitahu
 • Doanta : Doa kita
 • Karajja : Pekerjaan
 • Langkaikan : Menggapai, ulurkan
 • Malaga : Mengajak
 • Marrang : Senang
 • Paluntai : Malas
 • Rintak : Ajakan serentak
 • Talla : Sudah
 • Tiwakkal : Percaya, berserah diri

PASIR

 • Buen alamyo : Alam luas
 • Eka-eka segi : Dalam berbagai bidang
 • Engket : Dari
 • Jawong : Arah/Pintu
 • Keomo : Ada dibagian
 • Ketine : Begini
 • Mengkuat yomo : Mengadakan pembangunan
 • Oro boyauyo : Jauh jalannya
 • Ponu : Ujung
 • Sampemo : Sampai di
 • Bai sampe tempondo : Dulu sampai sekarang
 • Daya Taka : Dengan kemampuan sendiri
 • Kerajaan : Kerajaan
 • Neko tayo : Itu pusatnya
 • Olaiya sayo : Besar jasanya
 • Arus denia : Arus dunia
 • Belotaru : Tidak dapat
 • Beta kesongko : Saya walinya
 • Boar : Jahit
 • Diangtangis : Sama tangis
 • Kono : Kena, mengalami
 • Moloak terik : Siang bolong, tengah hari
 • Opat ulun : 4 orang
 • Sengkila : Dilewati
 • Tonggul : Tanggal
 • Angarusu : Arus deras
 • Belo kukewot : Tidak terlupakan
 • Belo takoe : Tidak pernah
 • Kaseh kumapos : Kasihku hilang
 • Keduo derang : Kena dua kali
 • Kulo lo aut : Sudah berlalu
 • Kumalan oro : Kuberjalan jauh
 • Kunopi terus : Terbawa mimpi
 • Kunoit nupi : Terbawa mimpi
 • Kunoit turi : Kubawa tidur
 • Langka nanganku : Dalam kenangan
 • Lotong yo podi : Tenggelam di …
 • Oke none : O mengapa
 • Seko moko : Kenapa kamu

BULUNGAN

 • Agi : Lagi
 • Babili-bilu : Berliku-liku
 • Bayi : Baik
 • Betito : Sekarang
 • Cepot tengon : Cepat betul
 • De bagian : Di wilayah
 • Dedur : Gadis/perawan
 • Denda : Gadis/perempuan
 • Denda jelerai : Gadis cantik dari jelerai
 • Depiri : disamping
 • Edau enon : Hari itu
 • Item : Hitam
 • Jejo : Bagus, baik
 • Jelarai : Nama kampung
 • Keminanta : Idaman
 • Kemeriginta : Idaman
 • Liwat : Lewat
 • Menya : Ikut
 • Merong : Senang
 • Nan : Ada
 • Napenga : Sudah
 • Ngentemon : Gemas
 • Nyelamba : Menegur, menyapa
 • Peladu merong : Kedudukan
 • Sabilu-bilu : Berliku-liku
 • Sabi oto : Menumpang taxi (mobil)
 • Sabit utu : Naik auto
 • Segol : Tempat
 • Temu lagi : Bertemu lagi
 • Teneda : Ditinggal
 • Tengon : Betul, benar
 • Upanya : Rupanya
 • Banik : Banyak
 • Bila dua : Belah dua
 • Ilur : Sungai
 • Jejo : Bagus
 • Jenaga : Terjaga
 • Jenak : Diam, tenang
 • Kayan : Sungai kayan
 • Kenenong : Kenangan
 • Lemo : Enak
 • Mengka : Dengan
 • Ngengkalau mulun : Mencari hidup (usaha)
 • Ngenjaga : Menjaga
 • Nilu : Seperti
 • Pebatun : Membantu
 • Perara : Pelihara
 • Segol : Tempat
 • Tenuju : Menuju
 • Ulun-ulunnya : Orang-orangnya (Masyarakat)

BENUAQ

 • Bulukng nyempur bulukng : Burung memberikan bulu
 • Bere ruku : Bertemu
 • Empar pusok : Nama kayu, pucuk
 • Lati dirign : Pinggir hutan
 • Punan tuar : Diatas tunggul kayu
 • Tarik wakai : Tarik akar
 • We lingkang lingkuk : Rotan berlingkar-lingkar
 • Aman sudi : Kalau sudi
 • Bawang pare : Pokok padi
 • Duoq dileq : Dua kali
 • Jue : Merah
 • Jue bawe : Wanita
 • Misu jati : Setia
 • Nabeg panan : Para pria
 • Osi Punan Papan : Siput diatas papan
 • Pokeq : Sejenis Pinang Hutan
 • Sorong : Minta
 • Tabeq : Ma’af
 • Tiong : Tiung
 • Tiong Soong : Kaum lelaki

TUNJUNG

 • Bawakng : Rumpun
 • Bote : Jangan
 • Ennyo : Nyiur
 • Kenekng : Siang
 • Komat : Pohon
 • Kulaat : Cendawan
 • Lengaan : Pohon
 • No : Tadi
 • Piko : Pakis
 • Plat : Dusta
 • Saman : Kawan
 • Sakat : Seperjalanaan
 • Umpiq : Ingat

MODANG/BUSANG

 • Bawakng : Pepohonan
 • Berempuh : Ketemu
 • Bote : Jangan
 • Ennyo : Kelapa
 • Ingat : Ingat
 • Janji : Janji
 • Kenekngno : Siang tadi
 • Komaat : Nama rumput
 • Kulat : Jamur
 • Lengaan : Pohon
 • Nemag : Tinggal
 • No : Tadi
 • Piko : Pakis
 • Plat : Bohong
 • Sakaat : Kita
 • Sama : Sama
 • Samaan : Sesama
 • Umpiq : Ingat
 • Serempungaq : Nama pohon
 • Die’Bang Kong Yo Kenhak : Di bawah dada Kepiting
 • Haeling Dok Ton Kenhak : Memberi berkat
 • Hiang Ok But Lok  Tepau : Diantara banyak lelaki
 • Kenhak Delai Bungsing : Nama Dewa
 • Kennun Sewun Pelak : Lingkaran Gelang Perak
 • Kennun Wetan Kemgak : Lingkaran Batu Timah
 • Kenteak Long Bun Wehak : Pujian pada seseorang
 • Ket Lin Liu Bong Jening : Nama orang
 • Kik Ong Siulun Edau : Saya saja paling alim
 • Liah Peng Lunf Wuong Kelak : Nama seorang lelaki
 • Meben Lun Dieng Kan Yau : Dalam sikutan Lung Dieng Kan Yau
 • Meson Doh He Naiya : Dewa petir
 • Metau Heming Petling : Dewa datang mengintip
 • Pang Jeng Sepak Wetan : Diujung Pipa Batu
 • Wetan Kennek Lewak : Batu licin

PENIHIN

 • Aung Beong : Saya mau
 • Banyi Embe Kembunga Titi : Para Gadis Remaja
 • Doing – Hamun – Hinon : Kalian Bapak
 • Kea Ung Posi Apong Buko Roni : Meniup seruling bamboo
 • Malri : Yang melahirkan kita
 • Moko-Toan-Semon Kam Hinen : Memberitahu kepada Ibu-ibu
 • Ngunan Su : Hari
 • Olri Kocongi : Mengadakan hiburan
 • Powosong : Lagu perkenalan (dinyanyikan seorang tamu)
 • Ayen Sa’e : Jangan malu
 • Besulan : Landasan dinding
 • Gelam saga : ALat tarian (perhiasan)
 • Kusun lasan : Diatas arena
 • Necot Lajap : Menginjak kayu runcing
 • Neiko Ading : Kamu dulu
 • Nei Telu : Kita tiga pergi
 • Nyahin Alaq : Mulai saja ambil
 • Tiang : Kawan
 • Nusau Tape : Dinding
 • Tikap : Kawatir

KENYAH

 • Ayen Kenyaq : Jangan takut
 • Ameq : Kami
 • Ateq : Mungkin
 • Ina : Itu
 • Lan : Betul
 • Lebe Sueq : Perempuan belum punya suami
 • Mecut Suaq : Menginjak duri
 • Nyibung : Enau
 • Nyibung Luan : Batang berduri
 • Pita : Lari
 • Siau : Kasihan
 • Ayen Sa’e : Jangan malu
 • Leleng Liwet : Berputar kembali
 • Tape : Dinding
 • Telu tiang : Kita tiga

TENGGALAN

 • Busak : Masak
 • Ilon : Anak piatu

LUNDAYE

 • Aleg : Jangan
 • Ame nado : Pergi jauh
 • Ametonge : Marilah kesini
 • Diko : Kamu
 • Dui ngadan : Nama saya
 • Iko : Kamu
 • Kuan : Mudik
 • Mekelufan : Melupakan
 • Meleso : Kecewa
 • Nalan : Jalan
 • Niatmo : Hatimu
 • Uilutap : Saya, tetapi
 • Yamo : Adik perempuan

2 thoughts on “Arti Kata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s